Razlike

Trisomije

Down syndrome (trisomy 21)

Edwards syndrome (trisomy 18)

Patau syndrome (trisomy 13)

Spol

določitev spola

Sex chromosome abnormalities

Turner syndrome (45,X)

Klinefelter syndrome (47,XXY)

XYY syndrome (47,XYY)

XXX syndrome (47,XXX)

Microdeletion syndromes

DiGeorge syndrome (22q11)

Prader-Willi syndrome and Angelman syndrome (15q11)

Cri-du-chat syndrome (5p15)

1p36 deletion syndrome

Wolf-Hirschhorn syndrome (4p16.3)

Rezultati v 5- 7 delovnih dneh

Cena
X

X

X

X


X

X

X

X

X


420 eur590 eur

Trisomija in njeno tveganje

Pri zorenju jajčeca in v ranih fazah po njegovi oploditvi lahko pride do slučajnih napak pri delitvi. Če se formira odvečna kopija enega od kromosomov in so namesto dva prisotni trije isti kromosomi tedaj govorimo o trisomiji.

Testiranje za Trisomijjo

Že v rani fazi nosečnosti v materini krvi cirkulira dnk-a ploda. Z posebno laboratroijsko analizo je mogoče izolirati in analizirati dnk-a ploda in ugotoviti možnost obstoja trisomije (tri iste kromosome)

Posvetujte se z ginekologom

TRISOMY test (ali TRISOMY test +) je namenjen izključitvi prisotnosti trisomije 21 (Downov sindrom), trisomije 18 (Edwardsovega sindroma) in trisomije 13 (sindrom Patau) z visoko stopnjo natančnosti. Test lahko določi tudi spol ploda če to želite.

Company TRISOMY test Ltd. meets the requirements of​ ISO 9001:2016.

Laboratories of TRISOMY test Ltd. are accredited according to ISO 15189:2012

and in analyses of samples unique bioinformatical tool accredited according to ISO 13485:2016 is being used.